Skvattran i full blom i början av sommaren

Besök Djurö

Djurö - Fyren

Djurö

Mitt ute i Vänern ligger den isolerade ögruppen Djurö, som är nationalpark. Insjöskärgården består av cirka 35 öar och en mängd små skär. Huvudön Djurö var tidigare bebodd. Centralt på ön finns rester av en cirka 4 hektar stor åker. Sedan lång tid har öarna varit jaktpark för Uddeholmsbolaget. Numera finns ingen bofast befolkning, till och med Djurös fyrstation är obemannad.

Jordtäcket på öarna är tunt och berggrunden sätter därför sin prägel på naturen. De flesta öarna har hällmarksvegetation med tallar, lavar och mossor. På en av öarna, Gisslan, innehåller berggrunden kalksten, och därför är växtligheten på denna ö mycket frodigare.

Förr fanns här rådjur och kronhjort. Numera finns cirka 15 dovhjortar på de större öarna. Fågellivet är mycket rikt. Här häckar bland annat grågås, havstrut, strandskata och fiskgjuse.

Till skydd för fågellivet är det förbjudet att vistas i delar av skärgården under tiden 1 april-31 juli. Andra delar kan besökas hela året.

Malbergshamn är öarnas bästa hamn. Här samt på Tribergs ö och Långön finns sopmajor, förtöjningsringar i berget, eldstäder och strövstigar.

Historik om Djurö

För bokning av båtcharter och boende Djurö kontakta Anders Ydergren

 

Djurö

In the middle of Lake Vänern lies the isolated island group Djuro, which is a National park. Inland archipelago consists of some 35 islands and numerous small islets. The main island Djurö was formerly inhabited. Centrally on the island are the remains of an approximately 4-hectare field. Since a long time the islands have been hunting park for Uddeholmsbolaget. Nowadays there are no resident population, even Djurös lighthouse station is unmanned.

The soil cover on the islands is thin and bedrock therefore it puts its mark on nature. Most islands have rocky ground vegetation with pines, lichens and mosses. On one of the islands, Gisslan, the bedrock contains limestone and therefore the vegetation on this island is very lush.

In the past there were deer and red deer. Nowadays there are about 15 fallow deer on the larger islands. Bird life is very rich. This nesting including greylag goose, black-backed gulls, oystercatchers and osprey.

To protect the bird life, it is prohibited to remain in parts of the archipelago during the period April 1 to July 31. Other parts can be visited throughout the year.

Malbergshamn is the Islands best harbor. Here and on Tribergs island and Långön you can find rubbish bins, mooring rings in the rock, fireplaces and footpaths.

 

 

 For bookings of charter to Djurö contact Anders Ydergren