Besök Lurö

Lurö

Lurö är en ö i mellersta Vänern och ingår i Lurö skärgård och ligger i Eskilsätersocken i Säffle kommun.

Vänerns skärgård är Europas största insjöskärgård, och Lurö ligger på gränsen mellan Dalbosjön i väster och Värmlandssjön i öster med åtta mil till Vänersborg och lite längre till Kristinehamn. Från Värmlandsnäs finns dagliga båtförbindelser men ingen reguljär trafik från Västergötland. 

Ön har varit bebodd sedan järnåldern, och odling har ägt rum fram till mitten av 1950-talet. 1989 gjordes arkeologiska utgrävningar som visade att ruinen på ön var från 1100-talet och var resterna av en romansk absidkyrka. Munkar på pilgrimsfärd till Trondheim rastade på Lurö. Dessutom, tror arkeologer och kyrkohistoriker, att där också funnits ett kloster. Av ett tidigare tegelbruk finns bara lämningar kvar.

English

Luro is an island in the middle of lake Vänern and included in Luro archipelago and is located in Eskilsäter parish in Säffle community.

Vänern Archipelago is Europe's largest lake archipelago, and Luro is located on the border between Dalbo Sea to the west and Värmland Sea to the east by 80 km to Vanersborg and a little further to Kristinehamn. From Värmlandsnäs there are daily boat connections but no regular service from Vastergotland.

The island has been inhabited since the Iron Age, and cultivation has taken place until the mid-1950s. 1989 were archeological excavations showed that the ruin of the island were from the 1100s and was the remains of a Romanesque apse church. Monks on pilgrimage to Trondheim took a rest at Lurö. Additionally, the archaeologists and church historian think that there also existed a monastery. A former brickworks are the only remnants that remain.

Electricity was not installed on the island until 1959, but in 1931 the telephone was introduced. The island has no roads, only paths. Cows and sheep are shipped to the island in the summer grazing to provide an open landscape. The island has deer that have swam over. Moose also swims over for bait sake, but do not stay.